Szkło laminowane bezpieczne - tzw. VSG

Powstaje na skutek trwałego sklejenia 2 tafli szklanych za pomocą specjalnej folii (najczęściej bezbarwnej lub mlecznej). W przypadku rozbicia szkła nie rozpada się ono, lecz trzyma się na folii.

Określenie VSG, powszechnie funkcjonujące w Polsce i na świecie, to skrót od niemieckiego określenia "VerbundSicherheitsGlas", co oznacza szkło bezpieczne warstwowe.

schemat

Istotnie, szko VSG jest przede wszystkim szkłem bezpiecznym.

Po to je wymyślono i po to się je stosuje. Jego bezpieczeństwo wynika z faktu, że folia umieszczona pomiędzy 2 szybami zatrzymuje odłamki szklane w przypadku rozbicia szkła. W ten sposób unikamy ryzyka zranienia ludzi znajdujących się w pobliżu.

Folia o odpowiedniej grubości może pełnić też funkcję:

- antywłamaniową (folia między szybami złożona z kilku warstw jest niezwykle trudna do pokonania)
- konstrukcyjną (np. w przypadku balustrad, gdzie folia w przypadku rozbicia szyb nadal trzyma szkło i uniemożliwia wypadnięcie człowieka)

Rozbite szkło VSG nadal trzyma się w całości dzięki spajającej obie szyby folii.
rozbita szybka

Szkło VSG klasyfikuje się ze względu na grubość użytego szkła i ilość zastosowanych warstw folii laminującej.

Standardowo do szkła VSG używa się 2 jednakowych szyb o grubościach 2, 3, 4, 5 i 6 mm. VSG składające się z grubszych szyb powstaje na specjalne zamówienie.

Z kolei laminująca folia (typ PVB) w pojedynczej warstwie ma grubość 0,38mm. Już pojedyncza folia zapewnia podstawowy poziom bezpieczeństwa (klasa P1). Dostępne są też szyby VSG z podwójną folią o łącznej grubości 0,76mm (klasa P2, o zwiększonej odporności) oraz z folią poczwórną, gdzie grubość folii wynosi 1,52mm (klasa P4, uznawana za standard antywłamaniowy). Istnieją też klasy wyższe (p5, P6, P8) zapewniające jeszcze wyższą odporność do zastosowań specjalistycznych.

Ma to odzwierciedlenie w nazewnictwie szkła VSG. I tak, dostępne w handlu od ręki szkła VSG mają następujące nazwy:
VSG 2.2.1 (2 szyby gr. 2mm i 1 warstwa folii, łączna grubość 4,38mm)
VSG 3.3.1 (2 szyby gr. 3mm i 1 warstwa folii, łączna grubość 6,38mm)
VSG 3.3.2 (2 szyby gr. 3mm i 2 warstwy folii, łączna grubość 6,76mm)
VSG 4.4.1 (2 szyby gr. 4mm i 1 warstwa folii, łączna grubość 8,38mm)
VSG 4.4.2 (2 szyby gr. 4mm i 2 warstwy folii, łączna grubość 8,76mm)
VSG 4.4.4 (2 szyby gr. 4mm i 4 warstwy folii, łączna grubość 9,52mm)
VSG 5.5.1 (2 szyby gr. 5mm i 1 warstwa folii, łączna grubość 10,38mm)
VSG 5.5.2 (2 szyby gr. 5mm i 2 warstwy folii, łączna grubość 10,76mm)
VSG 6.6.1 (2 szyby gr. 6mm i 1 warstwa folii, łączna grubość 12,38mm)
VSG 6.6.2 (2 szyby gr. 6mm i 2 warstwy folii, łączna grubość 12,76mm) 

Różne grubości dostępnego szkła VSG. Od dołu kolejno szkło VSG 6.6.1, 4.4.1, 3.3.1, 2.2.1
grubości szkła

Praktycznie każda grubość szkła VSG jest dostępna w wersji bezbarwnej i mlecznej.

W obu tych przypadkach stosuje się szkło bezbarwne. Różnią się natomiast zastosowaną folią - w jednym przypadku jest ona bezbarwna, a w drugim biała - mleczna.
Szkło mleczne jest praktycznie w ogóle nieprzezierne. Dlatego stosuje się je w przypadkach, kiedy szkło ma zapewnić pełną prywatność.

Porównanie: po lewej szkło VSG mleczne, po prawej VSG bezbarwne.
porównanie szkła

Dostępne są też szkła VSG barwione.

Standardowo w handlu dostępne jest szkło VSG brązowe i grafitowe. W tych przypadkach zabarwienie osiągnięto przez to, że jedna z szyb składających się na VSG jest barwiona w masie. Stosuje się je zarówno dla efektownego wyglądu, jak i dla ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Poniższe zdjęcie obrazuje efekt tego zabiegu.

Od prawej: szkło VSG grafitowe, szkło VSG brązowe i szkło VSG bezbarwne.
barwione szkła

Szkło VSG to nic innego, jak 2 szyby połączone odpowiednią folią.

Standardowe rodzaje szkła VSG (wyżej wymienione) dostępne są od ręki. Dokonujemy rozkroju tego rodzaju szkła z gotowych dużych tafli o wymiarach 321cm x 225cm produkowanych przez huty szkła.

Na zamówienie możliwe jest stworzenie dowolnego innego szkła VSG.

W naszym zakładzie produkcyjnym posiadamy specjalistyczny próżniowy piec laminujący i jesteśmy w stanie wykonać każde szkło laminowane VSG, jeśli tylko jest to technicznie możliwe. Stosujemy różne rodzaje szkła, w tym szkła barwione, szkła typu Stopsol, szkło typu Optiwhite albo ozdobne ornamenty. W ten sposób można wyprodukować dowolne bezpieczne szkło VSG o niepowtarzalnych walorach użytkowych i estetycznych.

Dostarczamy także szkło VSG złożone z szyb hartowanych, co jest niezbędne przy takich realizacjach jak daszki szklane lub szklane balustrady samonośne.